Posted on

Fanfares final call 震撼價最後一輪喇!又係必搶!來回首爾$850、洛杉磯$1860、布里斯本$1560、倫敦$2120起!

國泰Fanfares final call 不知不覺已經到最後一輪,今次終於有韓國,來回連稅唔使千六!Wannable 下年諗住睇 Wanna One 最後一個演唱會,可以買定機票先呀~ 聖誕優惠最後一輪有以下6個熱門航點,來回價錢:

首爾$850 (連稅$1597)

洛杉磯$1860 (連稅$3991)

棉蘭$340 (連稅$1015)

布里斯本$1560 (連稅$3,917)

倫敦希斯路$2120起 (連稅$4983)

倫敦格域$2120起 (連稅$4971)

以上只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

訂購日期:2018年12月20日8am至21日(售完即止)

出發日期:

(首爾)2019年1月7日至5月31日

(洛杉磯)2019年3月1日至4月12日、5月6日至5月31日

(棉蘭)2019年1月10日至5月15日

(布里斯本)2019年2月18日至3月20日

(倫敦希斯路)2019年2月10日至3月13日、5月6日至5月31日

(倫敦格域)2019年2月10日至3月13日、5月6日至5月31日

訂購網址:

https://fanfares.cathaypacific.com/?c=cathaypacific&e=cxfanfares20182wcgxe&t=https%3A%2F%2Fwww.cathaypacific.com%2Fcx%2Fzh_HK%2Flatest-offers%2Fflights%2Ffanfares%2Findex.html&cid=zh-HK&l=cxfanfares20182wcgxe