Posted on

Attention!! 今期fanfares 震撼價!明天早上8點開賣啦!來回台北$210、新加坡$800、福岡$1580、悉尼$1670、法蘭克福$2110!

國泰Fanfares 2018 final call!明天(12月11日)早上八點開賣喇!記得預先登記成為國泰航空會員先呀!聽日一夠鐘就入去搶喇!因為飛台北來回連稅竟然只係$890!一定唔可以錯過! 而今次未有心水航點嘅,記得留意下一輪聖誕特別優惠係今個禮拜四呀~聖誕優惠分四輪推出,第一輪有以下五個熱門航點~
來回價錢:
台北$210 (連稅$890)
新加坡$800 (連稅$1623)
福岡$1580 (連稅$2200)
悉尼$1670 (連稅$3997)
法蘭克福$2110 (連稅$4495)
以上只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

Continue reading Attention!! 今期fanfares 震撼價!明天早上8點開賣啦!來回台北$210、新加坡$800、福岡$1580、悉尼$1670、法蘭克福$2110!

記得下載KKFly手機app,開賣前5分鐘會收到推送通知,一按即可購買!搶飛快人一步!
App Store Play Store

Posted on

新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

今期fanfares包括(來回連稅):

青島$1242

昆明$1242

台北$1267

布吉$1835

大阪$2753

孟買$3771

阿德萊德$4422

開普敦$4573

華盛頓$4810

機票 + 酒店 (需2人同行):

首爾$2340起

峇厘島$3172起

以上價錢只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

Continue reading 新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

記得下載KKFly手機app,開賣前5分鐘會收到推送通知,一按即可購買!搶飛快人一步!
App Store Play Store

Posted on

新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

今期fanfares包括(來回連稅):
昆明$1142元
杭州$1242元
檳城$1480元
峴港$1613元
福岡$2808元
馬爾代夫(馬累)$3202元
洛杉磯$4470元
三藩市$4470元
羅馬$4694元
多倫多$5137元

機票 + 酒店 (需2人同行):
台中$1769起
墨爾本$5345起

以上價錢只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

Continue reading 新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

記得下載KKFly手機app,開賣前5分鐘會收到推送通知,一按即可購買!搶飛快人一步!
App Store Play Store

Posted on

新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

今期fanfares包括(來回連稅):
上海 $1242
新加坡 $1809
首爾 $1934
三藩市 $4310
布魯塞爾$4583
巴黎 $4793
倫敦$5253

機票 + 酒店 (需2人同行):
曼谷 $4986起(商務客艙)
馬德里 $5248起
紐約 $8537起

以上價錢只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

Continue reading 新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

記得下載KKFly手機app,開賣前5分鐘會收到推送通知,一按即可購買!搶飛快人一步!
App Store Play Store

Posted on

新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

今期fanfares包括(來回連稅):
杭州$1239
高雄$1263
達沃$1435
峴港$1608
大阪$2948
杜拜$3674
阿德萊德$4431
華盛頓特區$5304
倫敦希斯路$5580

機票 + 酒店 (需2人同行):
都柏林(連稅$5300起)
馬爾代夫(連稅$14379起)

以上價錢只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

Continue reading 新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

記得下載KKFly手機app,開賣前5分鐘會收到推送通知,一按即可購買!搶飛快人一步!
App Store Play Store

Posted on

新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

今期fanfares包括(來回連稅):
青島 $1238
台北 $1263
胡志明市 $1608
福岡 $2803
班加羅爾 $3186
三藩市 $3804
特拉維夫 $4516

機票 + 酒店 (需2人同行):
布吉 來回連稅$2656起
仰光 來回連稅$3587起

以上價錢只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

Continue reading 新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

記得下載KKFly手機app,開賣前5分鐘會收到推送通知,一按即可購買!搶飛快人一步!
App Store Play Store

Posted on

新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

今期fanfares包括:

上海$880 (連稅$1238)

吉隆坡$1080 (連稅$1476)

金邊$1180 (連稅$1672)

曼谷$1280 (連稅$1729)

沖繩$2080 (連稅$2406)

孟買$3280 (連稅$3768)

洛杉磯$3480 (連稅$4304)

都柏林$3980 (連稅$4423)

機票 + 酒店 (需2人同行):

首爾$1890 (連稅$2340起)

倫敦$5300 (連稅$6570起)

以上價錢只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

Continue reading 新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

記得下載KKFly手機app,開賣前5分鐘會收到推送通知,一按即可購買!搶飛快人一步!
App Store Play Store

Posted on

新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

今期fanfares包括:

南寧$580 (連稅$939)

南京$880 (連稅$1239)

台中$880 (連稅$1263)

達沃$1180 (連稅$1435)

馬尼拉$1180 (連稅$1516)

布吉$1380 (連稅$1829)

新加坡$1480 (連稅$2006)

東京$2480 (連稅$2920)

約翰內斯堡$3980 (連稅$4548)

華盛頓$4480 (連稅$5304)

 

機票 + 酒店 (需2人同行):

峴港$1840 (連稅$2270起)

巴黎$5210 (連稅$6020起)

以上價錢只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

Continue reading 新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

記得下載KKFly手機app,開賣前5分鐘會收到推送通知,一按即可購買!搶飛快人一步!
App Store Play Store

Posted on

新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

今期fanfares包括:

海口$580 (連稅$939)

青島$880 (連稅$1239)

宿霧$1180 (連稅$1435)

胡志明市$1180 (連稅$1608)

曼谷$1280 (連稅$1729)

釜山$1680 (連稅$2098)

福岡$2480 (連稅$2804)

海得拉巴$2780 (連稅$3375)

真奈$2780 (連稅$3144)

華盛頓$3800 (連稅$4624)

羅馬$3980 (連稅$4694)

都柏林$3980 (連稅$4424)

機票 + 酒店 (需2人同行):

廈門$1210( 連稅$1570起)

沖繩$2520 (連稅$2840起)

以上價錢只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

Continue reading 新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

記得下載KKFly手機app,開賣前5分鐘會收到推送通知,一按即可購買!搶飛快人一步!
App Store Play Store

Posted on

新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

今期fanfares包括:
杭州$880 (連稅$1239)
西安$880 (連稅$1239)
吉隆坡$1080 (連稅$1477)
沖繩$2080 (連稅$2406)
名古屋$2480 (連稅$2918)
班加羅爾$3280 (連稅$3798)
芝加哥$3480 (連稅$4304)
布魯塞爾$3980 (連稅$4572)
倫敦$3980 (連稅$5551)

機票 + 酒店 (需2人同行):
清邁$2000 (連稅$2450起)
首爾$2030 (連稅$2480起)

以上價錢只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

Continue reading 新一期fanfares又就快開始啦!記得喺星期二早上8點去官網買飛喇~

記得下載KKFly手機app,開賣前5分鐘會收到推送通知,一按即可購買!搶飛快人一步!
App Store Play Store